Om mig

Jag är utbildad översättare med stor passion för text och skriftlig kommunikation. Jag har en ganska brokig bakgrund inom arbetslivet och har tidigare drivit safariföretag, arbetat med internationellt bistånd och haft kortare tjänster inom skola och förskola. Men intresset för skrivande, språk och kommunikation har följt mig som en röd tråd. Jag har bott och arbetat under många år i flerspråkiga miljöer, där tolkning och översättning varit en del av vardagen. Sedan 2019 satsar jag helt och hållet på att arbeta med text, översättning och eget skrivande genom mitt företag. Mitt eget skrivande går att läsa mer om på min författarsida.

Språk

Jag har svenska som modersmål men har vuxit upp och arbetat i flerspråkiga miljöer där även engelska, franska och det centralafrikanska språket sango varit en del av min vardag och arbetsmiljö. Jag arbetar med text och översättning utifrån alla dessa språk, med störst fokus på svenska.

Specialområden

Jag har översatt och arbetat med texter inom en mängd olika områden och tar mig alltid tid att sätta mig in i just ditt språkliga sammanhang för att hitta rätt terminologi och ton. Detta är något av det bästa med mitt jobb – att varje uppdrag är en möjlighet att lära mig något nytt! Jag brinner ändå lite extra för texter som rör internationellt bistånd och utvecklingssamarbete, jämställdhet, miljö, religion och kyrkliga sammanhang. Jag tycker också att det är väldigt roligt med jobb där jag får användning för min kulturella kompetens som Centralafrika-svensk.